Konkurs KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018 | Wiadomości

Strona główna

Konkurs KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018

13 lutego 2018
Zdjęcie 1

Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił kolejną edycję konkursu dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu województwa małopolskiego, podejmujących prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkowych kapliczkach położonych na obszarze województwa małopolskiego pn. KAPLICZKI MAŁOPOLSKI_2018.

Termin naboru wniosków upływa w dniu 15 marca br. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego).

Do wniosku należy dołączyć:

- kosztorys prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkowej kapliczce (inwestorski lub ofertowy),

- fotografie (co najmniej 5 kolorowych zdjęć).

Gmina lub powiat może zgłosić zadanie dotyczące kapliczki nie będącej ich własnością z zastrzeżeniem, że uzyskają tytuł prawny do dysponowania tym obiektem.

Dotacja z budżetu województwa małopolskiego na realizację jednego zadania może być udzielona w wysokości do 60% ogółu nakładów koniecznych wykonania prac, jednak nie może przekroczyć kwoty 20 000 zł.

Głównym kryterium udzielenia dotacji jest zły stan zachowania kapliczek.

Poniżej znajduję się regulamin konkursu oraz wzór wniosku o udzielenie dotacji. Szczegółowe informacje dostępne na stronie:  www.malopolska.pl.