Samorząd przyjazny energii 2020 | Komunikaty | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Samorząd przyjazny energii 2020

21 stycznia 2020
Zdjęcie 1

Konkurs
SAMORZĄD PRZYJAZNY ENERGII

EDYCJA 2020

 

Trwa szósta edycja konkursu „Samorząd przyjazny energii”.
Honorowy patronat nad konkursem objęły: Ministerstwo Aktywów Państwowych, Ministerstwo Klimatu oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Konkurs organizowany jest  przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
Współorganizatorami i fundatorami nagród w konkursie są: Enea Operator, Energa-Operator, innogy Stoen Operator,
PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskie Sieci Elektroenergetyczne.

Inicjatywa skierowana jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów,
burmistrzów i prezydentów miast, a także do powiatów i podległych im jednostek.
W przypadku Miasta Stołecznego Warszawy, w konkursie mogą wziąć udział poszczególne dzielnice miasta.

W ramach szóstej edycji konkursu zostaną wyłonione i nagrodzone jednostki samorządu terytorialnego,
które w 2019 roku podjęły działania wspierające:

  • niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej,
  • przeciwdziałanie powstawaniu smogu,
  • wymianę ogrzewania na elektryczne,
  • rozwój sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

 

Zwycięskie gminy z terenu działania poszczególnych spółek energetycznych
otrzymają tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje.

 

Zgłoszenia są przyjmowane do 31 marca 2020 r.

Uroczyste ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród laureatom tegorocznej edycji
odbędzie się w kwietniu podczas wydarzenia branżowego.

 

Udział w konkursie jest bezpłatny.

 

Szczegółowe informacje na temat konkursu: http://konkurs.ptpiree.pl

Pytania: Tatiana Kurosz, tel. +48 61 846-02-35, e-mail: kurosz@ptpiree.pl

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres: konkurs@ptpiree.pl