Informacja od Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Informacja od Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o.

26 września 2018
1

Na prośbę Dariusza Latawca Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Nowym Targu Sp. z o.o. w załączeniu prezentujemy pismo na temat działalności MZWiK związanej z zaopatrzeniem w wodę oraz usuwaniem i oczyszczaniem ścieków na terenie miasta.