Akcja szczepienia lisów | Komunikaty | Wiadomości

Strona główna

Akcja szczepienia lisów

5 listopada 2018
1

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Krakowie zawiadamia, że w dniach od 9 do 19 listopada 2018 roku na terenie województwa małopolskiego zostanie przeprowadzona akcja szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie. Akcja będzie kontynuacją szczepienia z lat ubiegłych.

W okresie wykonywania szczepień zaleca się:

- nie wypuszczać bez opieki psów i kotów, a w czasie spacerów psy prowadzić na smyczy i w kagańcu

- kontakt zwierząt domowych ze szczepionką zgłosić do najbliższego lekarza weterynarii, w celu poddania zwierzęcia obserwacji,

- nie dotykać, nie podnosić, a tym bardziej nie rozłamywać przynęty, gdyż znajdująca się wewnątrz szczepionka jest w stanie płynnym i może dostać się do organizmu poprzez skaleczenia na rękach, spojówkę oka lub błonę śluzową jamy ustnej i nosa. W razie kontaktu ze szczepionką natychmiast zgłosić się do najbliższego lekarza lub do Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej.

Szczegółowych informacji udziela Powiatowy Lekarz Weterynarii w Nowym Targu