Wyniki otwarcia ofert na wykonanie inwestycji w ramach Funduszu Solidarności | Informacje | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Wyniki otwarcia ofert na wykonanie inwestycji w ramach Funduszu Solidarności

5 marca 2012
33 oferty od wykonawców wpłynęły na 5 przetargów ogłoszonych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu na odbudowę i przebudowę dróg powiatowych zniszczonych w czasie powodzi. Wszystkie inwestycje finansowane są ze środków Funduszu Solidarności Unii Europejskiej. Oficjalnego ogłoszenia wyników przetargu - ogłoszenia firm, które będą wykonawcami poszczególnych odcinków - należy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych dni.

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr K1663 Długopole – Pieniążkowice – Piekielnik od km 0+000 do km 0+733. Znak postępowania: PZD/ZP/PN/IU/1/2012

Złożono 8 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma MOTA ENGIL CENTRAL EUROPE S.A. z Krakowa na kwotę: 367 870,17 zł brutto.

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „nawierzchni drogi powiatowej nr K1655 Rogoźnik – Ciche od km 0+000 do km 3+940.” Znak postępowania: PZD/ZP/PN/IU/2/2012

Złożono 8 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o. z Limanowej na kwotę: 1 940 660,25 zł brutto.

3. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr K1664 Harkabuz – Piekielnik od km 5+917 do km 9+040.” Znak postępowania: PZD/ZP/PN/IU/3/2012

Złożono 6 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu na kwotę: 1 504 218,43 zł brutto.

4. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr K1660 Ludźmierz – Pyzówka od km 2+930 do km 5+240.” Znak postępowania: PZD/ZP/PN/IU/4/2012

Złożono 6 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma Podhalańskie Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe S.A. z Nowego Targu na kwotę: 1 119 248,96 zł brutto.

5. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „odbudowę nawierzchni drogi powiatowej nr K1659 Maruszyna – Ludźmierz – Czarny Dunajec od km 0+120 do km 4+505.” Znak postępowania: PZD/ZP/PN/IU/5/2012

Złożono 5 ofert. Najtańszą ofertę złożyła firma Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe LIMDROG sp. z o.o. z Limanowej na kwotę: 1 976 152,44 zł brutto.