Wybrano dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Targu | Informacje | Wiadomości

Strona główna

Wybrano dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Targu

2 maja 2018
Zdjęcie 1

W dniu 24 kwietnia br. komisja konkursowa, w skład której weszli przedstawiciele organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, rady rodziców, rady pedagogicznej i związków zawodowych dokonała wyboru kandydata na dyrektora Zespołu Placówek Szkolno-Opiekuńczo Wychowawczych w Nowym Targu.  Zarząd Powiatu Nowotarskiego  w dniu 2 maja 2018 r. zatwierdził konkurs na stanowisko.  W wyniku konkursu stanowisko dyrektora z dniem 1 września 2018 r. obejmie pani mgr Ewa Barczak.