Podsumowanie akcji "Bezpieczne Wakacje" | Informacje | Wiadomości

Strona główna

Podsumowanie akcji "Bezpieczne Wakacje"

5 września 2014
Zdjęcie 1

W okresie wakacji funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu sprawdzili niemal 4200 pojazdów, w tym 76 autobusów. Ujawnili 92 nietrzeźwych kierowców. Nałożyli 1486 mandatów w tym 53 na kierujących autobusami. Ponadto sporządzono 96 wniosków do sądu o ukaranie oraz pouczono 469 kierujących. Policjanci zatrzymali 130 dowodów rejestracyjnych w tym 66 zatrzymano za zły stan techniczny oraz zatrzymali 53 prawa jazdy. Ujawniono 285 osób, które nie stosowały się do obowiązku jazdy w pasach bezpieczeństwa, byli to zarówno kierujący jak i ich pasażerowie. Wykroczeniem, które najczęściej popełniali kierujący, było przekraczanie dozwolonej prędkości.

Byliśmy nie tylko na drogach - policjanci odwiedzali wakacyjne kolonie, ośrodki wypoczynkowe, dyskoteki oraz spotykali się z dziećmi, które wypoczywały na terenie Nowego Targu i okolic.

Policjanci spotykali się z dziećmi i młodzieżą, by uświadamiać im zagrożenia i uczyć bezpiecznych zachowań.

Ponadto kontrolowano kąpieliska i akweny wodne, punkty gastronomiczne i placówki handlowe podające i sprzedające alkohol pod katem ujawniania osób podających lub sprzedających alkohol nieletnim oraz eliminowania spożywających alkohol w miejscach zabronionych.

W wyniku podjętych działań na 39 osób, które złamały Ustawę o Wychowaniu w Trzeźwości nałożono mandaty karne.