Kampania Stop! Dopalaczom | Informacje | Wiadomości

Strona główna

Kampania Stop! Dopalaczom

31 lipca 2017
1

Dopalacze to poważne zagrożenie dla dzieci apeluje Małopolski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny. W ramach działań edukacyjnych związanych z kampanią Stop! Dopalaczom, prezentujemy materiały edukacyjne dot. profilaktyki używania środków psychoaktywnych, dodatkowych informacji udziela Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Targu