Eko - przygoda z Comeniusem | Informacje | Wiadomości

Menu dodatkowe

Na skróty

Ustawienia

Wersja językowa

Wyszukiwarka

Treść strony

Eko - przygoda z Comeniusem

10 września 2012

Zespół Szkół Technicznych i Placówek im. St. Staszica w Nowym Targu po raz kolejny bierze udział w dwuletnim Wielostronnym Partnerskim Projekcie Comenius. Program będzie trwał od września 2012r. do czerwca 2014r. Na jego realizację szkoła otrzymała 20 tysięcy euro z funduszy europejskich. Pieniądze przeznaczone będą na działania podejmowane w ramach projektu, w tym wyjazdy uczniów i nauczycieli do innych państw.

Comenius jest jednym z czterech programów sektorowych programu "Uczenie się przez całe życie" (Lifelong Learning Programme). Celem programu jest kreowanie europejskiego wymiaru w nauczaniu, powiększanie kręgu osobistych doświadczeń o wiedzę na temat innych krajów Europy, rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przystosowania się do nowych warunków społecznych i ekonomicznych w perspektywie zjednoczonej Europy.

Projekt, który będzie realizowany w ZSTiP zatytułowany jest „Sustainability and Environmental Education” – Trwała i zrównoważona edukacja z zakresu ochrony środowiska. Wraz „Metalką” do projektu przystępują szkoły z Włoch, Danii i Hiszpanii. Głównym celem projektu jest praktyczna nauka języka angielskiego oraz rozwijanie świadomości ekologicznej.

Produktem końcowym projektu będzie e-book, zawierający cały dorobek projektu, łącznie z zaleceniami, jakie środki powinny być przedsięwzięte w szkole, aby osiągnąć ''środowiskowe'' cele. Zasobami zgromadzonymi w e-booku uczestnicy zamierzają się podzielić z rodzicami, lokalnymi mediami, instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, które odgrywają rolę w trwałej i zrównoważonej ochronie środowiska.