III sesja Rady Powiatu Nowotarskiego | Wiadomości

Strona główna

III sesja Rady Powiatu Nowotarskiego

28 grudnia 2018
1
2
3
4
5

W dniu 27 grudnia br. o godz. 13:00 w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyła się III sesja Rady Powiatu Nowotarskiego.

 

Na początku Przewodniczący Rady  Powiatu Nowotarskiego Pan Tadeusz Rafacz w imieniu organizatorów  „Szlachetnej Paczki” podziękował wszystkim za pomoc i zaangażowanie. Akcja rozpowszechniona w całej Polsce prowadzona była również w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu. Do zbiórki koordynowanej przez pracowników starostwa dołączyli pracownicy Powiatowego Centrum Oświaty, Powiatowego Zarządu Dróg, członkowie zarządu oraz radni. W ramach akcji udało sie zgromadzić ponad 5 tys. złotych oraz ogromną ilość darów rzeczowych.


Po przyjęciu protokołu z II sesji Rady Powiatu Nowotarskiego VI kadencji oraz sprawozdaniu z działalności zarządu w okresie międzysesyjnym przyjęte zostały uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Nowotarskiego i Wieloletniej Prognozy Finansowej. Tematy związane z finansami omówiła Pani Joanna Gronkowska Skarbnik Powiatu Nowotarskiego.


Podjęte zostały także uchwały dotyczące oświaty, między innymi w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce oraz likwidacji Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Zespole Szkół Nr 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, a także podjęcie Uchwały Rady Powiatu Nowotarskiego o zmianie uchwały Nr 284/XXXVII/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji udzielonych publicznym i niepublicznym szkołom i placówkom prowadzonym na terenie Powiatu Nowotarskiego, trybu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania tych dotacji oraz terminu i sposobu rozliczania ich wykorzystywania.

Projekty uchwał zaprezentowała Pani Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty w Nowym Targu.

Kolejną Uchwałę Rady Powiatu Nowotarskiego w sprawie udzielenia odpowiedzi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie na skargę złożoną przez Prokuratora Rejonowego w Nowym Targu dotyczącą wysokości opłat za usuwanie pojazdów drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usuwania pojazdu, przedstawił Pan Michał Krauze z Wydziału Komunikacji i Transportu.

Rada jednogłośnie uchwaliła aktualizację Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Nowotarskiego na lata 2015-2022. Niniejsza aktualizacja daje obraz bieżącej pozycji rozwojowej powiatu i pozwala traktować strategię jako wartościowe i skuteczne narzędzie kreowania rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w następnych latach. Zaktualizowany system monitoringu pozwala natomiast na sprawniejsze obrazowanie postępów w realizacji celów strategicznych.

Podczas posiedzenia nastąpiła zmiana na stanowiskach przewodniczących trzech komisji rady - Komisji Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli będzie przewodniczył Pan Jacek Król, Komisji Kultury Rozwoju i Promocji Powiatu Pan Krzysztof Kuranda natomiast Komisji Edukacji Publicznej Pani Maria Domagała

Zakończeniem sesji były życzenia noworoczne, które zainicjował przewodniczący Tadeusz Rafacz.