Federacja Euroregionów RP wybrała nowe władze | Wiadomości

Strona główna

Federacja Euroregionów RP wybrała nowe władze

28 czerwca 2019
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

W dniu 25 czerwca 2019 roku w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Federacji Euroregionów RP z udziałem dyrekcji Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju RP.  Na spotkaniu wszyscy przybyli przedstawiciele euroregionów polskich przyjęli sprawozdanie z działalności Federacji za rok 2018 oraz plan na rok bieżący, a ponadto udzielili Zarządowi absolutorium. Euroregion Tatry reprezentował Przewodniczący Rady Bogusław Waksmundzki Wicestarosta Powiatu Nowotarskiego.  Spotkanie to było okazją do dyskusji na temat wdrażania bieżącej perspektywy finansowej programów Europejskiej Współpracy Terytorialnej oraz przyszłości EWT po roku 2020. Walne Zebranie dokonało także wyboru nowych władz Federacji. W następnej kadencji Zarządu Federacji będzie zasiadał Wicestarosta Bogusław Waksmundzki.

Zdjęcia:  archiwum Euroregionu Tatry