Awanse zawodowe nauczycieli mianowanych | Wiadomości

Strona główna

Awanse zawodowe nauczycieli mianowanych

30 sierpnia 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

29 sierpnia br. w Starostwie Powiatowym w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie aktów mianowania nauczycielom szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Nowotarski. Do stopnia nauczyciela mianowanego, w wyniku egzaminu, awansowało 11 nauczycieli. W uroczystości udział wzięli również dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, w których nauczyciele są zatrudnieni.

Przed odebraniem aktów mianowania, awansowani nauczyciele złożyli uroczyste ślubowanie według następującej roty:  „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela, wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”.   

Akty mianowania wręczali Krzysztof Faber Starosta Nowotarski,  Bogusław Waksmundzki Urzędujący Członek Zarządu Powiatu Nowotarskiego oraz Marta Skawska Dyrektor Powiatowego Centrum Oświaty.

Nauczycielom serdecznie gratulujemy uzyskanego stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego i życzymy wielu dalszych sukcesów.

Spotkanie zakończyło się  wykonaniem wspólnego pamiątkowego zdjęcia wszystkich nauczycieli.

 

Tekst: Powiatowe Centrum Oświaty w Nowym Targu