227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Targu | Wiadomości

Strona główna

227. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Nowym Targu

4 maja 2018
Zdjęcie 1
Zdjęcie 2
Zdjęcie 3
Zdjęcie 4
Zdjęcie 5

Nowotarskie uroczystości z okazji 227. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja rozpoczęły się od uroczystej Mszy Świętej w intencji Ojczyzny w ogrodach kościoła św. Katarzyny z muzyczną oprawą Miejskiego Nauczycielskiego Chóru „Gorce”. Po zakończonym nabożeństwie, pochód z licznymi pocztami sztandarowymi i delegacjami przeszedł na Rynek, gdzie odśpiewano wspólnie Mazurka Dąbrowskiego przy akompaniamencie Miejskiej Orkiestry Dętej. 

Podczas okolicznościowego przemówienia Starosta Powiatu Nowotarskiego Krzysztof Faber podkreślał m.in. ten wymiar patriotyzmu, który przejawia się w miłości i szacunku do współobywateli, w porozumieniu dla dobra mimo różnic.

- Dzień uchwalenia Konstytucji 3 maja to święto piękne i radosne, które pobudza do refleksji nad wartościami, jakie powinniśmy czerpać z doświadczeń naszych przodków. Wartości zawarte w pierwszej konstytucji w Europie: wolność wyznania, równość wobec prawa, tolerancja, podział władzy, rządy oparte na woli narodu – stały się fundamentem rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Dzisiaj niech będą dla nas wzorem do naśladowania. Stanowiąc prawo, na każdym szczeblu władzy, winniśmy szanować przeszłość, z nadzieją spoglądając jednocześnie w przyszłość. Każdy z nas ma prawo do osobistego przeżywania emocji, jakie budzi w nas słowo patriotyzm. Ale w takim dniu, jak dzisiejszy, warto zadać sobie pytanie czy potrafimy kochać naszą ojczyznę bez względu na wszystko? Czy potrafimy wznieść się ponad nasze osobiste poglądy, urazy, sympatie, antypatie? Miejmy świadomość, że miłość do ojczyzny to nie tylko cześć dla symboli narodowych, nie tylko pamięć o bohaterach, czy uczestnictwo w uroczystościach patriotycznych, ale też miłość i szacunek okazywany innym. 

W swym przemówieniu starosta nawiązywał także do drugiego z obchodzonych w tym dniu  świąt – Matki Bożej Królowej Polski, jak również do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

- Ziściły się wtedy marzenia Polaków, urodzonych i wychowanych pod zaborami. Radość z odzyskanej niepodległości była wielka. Dziś możemy sobie tylko wyobrazić atmosferę tamtych dni. Ten niebywały entuzjazm naszych przodków powinien udzielać się również nam, inspirując do działania oraz budząc dumę z tego, że jesteśmy Polakami, że mamy tak bogate dziedzictwo narodowe oraz że kontynuujemy dzieło wielkich rodaków. Nie możemy ich zawieść. Uczucia patriotyczne powinny być w nas tak żywe, jak sto lat temu – nawoływał do licznie zgromadzonych na rynku nowotarżan starosta. 

- Dziś żyjemy w niepodległej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Każdy z nas może decydować o sobie, o tym gdzie i jak chcemy żyć. Wiemy, ze nikomu nie wolno nic narzucać, ale wiemy też, że stale trzeba docierać do świadomości ludzi po to, by w sprawach najważniejszych, związanych z bytem narodu, prawidłowym funkcjonowaniem państwa oraz naszej małej ojczyzny, niezależnie od wszystkich różnic jakie nas dzielą, umieć się porozumieć. 

Po przemówieniu starosty głos zabrał radny miejski Paweł Liszka, który odczytał okolicznościowy list w imieniu nieobecnej Pani Poseł na Sejm RP Anny Paluch.

Następnie delegacje składały wiązanki i wieńce pod tablicą na ścianie ratusza, upamiętniającą 10. rocznicę zwycięstwa w wojnie polsko-bolszewickiej. Wśród nich delegacja władz powiatu – Przewodniczący Rady Powiatu Nowotarskiego Jan Krzak, Starosta Nowotarski Krzysztof Faber i  Wicestarosta Nowotarski Władysław Tylka.